Cần 220.476 tỷ đồng để Bình Dương phát triển nhà ở xã hội đến năm 2025

Giai đoạn 2021-2025, cần 220.476 tỷ đồng để  Bình Dương phát triển nhà ở xã hội, trong đó nguồn vốn ngân sách là 9.071 tỷ đồng để bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công.

Vừa qua HĐND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội An Sinh được khởi công tại Bình Dương hồi tháng 9-2022

Phối cảnh khu nhà ở xã hội An Sinh được khởi công tại Bình Dương hồi tháng 9-2022

Mục tiêu của chương trình đề ra giai đoạn trước mắt từ năm 2021-2025, Bình Dương phát triển tăng thêm 104.053 căn nhà ở thương mại, nhà ở trong các dự án khu đô thị.

Đối với nhà ở xã hội phát triển tăng thêm khoảng 42.000 căn hộ; nhà ở phục vụ tái định cư tăng thêm 4.913 căn.

Đặc biệt, Bình Dương khuyến khích người dân tự xây dựng mới, cải tạo nhà ở. Mục tiêu đề ra giai đoạn 2021-2025, tăng thêm 40.000 căn nhà.

Người dân thuộc diện người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, hộ nghèo, cận nghèo, các hộ có nhà ở trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bi​ến đổi khí hậu (bão, lũ, sạt lở đất,…) sẽ được tỉnh hỗ trợ về nhà ở.

Tổng nguồn vốn dành cho phát triển nhà ở tại Bình Dương giai đoạn 2021-2025 là 220.476 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách dự kiến là 9.071 tỷ đồng để thực hiện bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công. Còn lại là nguồn vốn của doanh nghiệp xây dựng các dự án nhà ở thương mại.

Tiếp đến giai đoạn 2026-2030, Bình Dương đặt mục tiêu phát triển tăng thêm 218.140 căn nhà ở thương mại, nhà ở trong các dự án khu đô thị được xây mới.

Nhà ở xã hội tăng thêm 42.000 căn; nhà ở phục vụ tái định cư tăng thêm 9.764 căn. Đối với nhà ở do người dân tự xây dựng mới, cải tạo tăng thêm 50.000 căn nhà.

Ước tính tổng nguồn vốn dành cho phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 tại Bình Dương là 431.309 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng 18.531 tỷ đồng để thực hiện bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công.

Chương trình cũng đề ra mục tiêu đến năm 2025 diện tích nhà ở bình quân đầu người tại Bình Dương phấn đấu đạt 33,5 m2 sàn/người, trong đó tại khu vực đô thị đạt 34 m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 29,64 m2 sàn/người; chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người.

Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người phấn đấu đạt 42 m2 sàn/người, trong đó tại khu vực đô thị đạt 43 m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 33 m2 sàn/người; giữ vững chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người.

5/5 - (95 bình chọn)