DXMD Vietnam

0965 355 355
info@dxmdvietnam.vn
3702773486

TRỤ SỞ CHÍNH

VĂN PHÒNG TP. HỒ CHÍ MINH

Thời gian làm việc:

  • Thứ Hai – Thứ Sáu
    • Sáng: 08h00 – 12h00
    • Chiều: 13h30 – 17h30
  • Thứ Bảy
    • Sáng: 08h00 – 12h00

    [text* your-project id:input-your-project "Không có dữ liệu" minlength:5 maxlenght:100]