Nghị quyết cơ chế đặc thù cho Tp HCM được Quốc hội thông qua, đặc biệt về đầu tư công

Chiều 24/6, với đa số phiếu tán thành, Nghị quyết cơ chế đặc thù cho Tp HCM được Quốc hội thông qua, đặc biệt về đầu tư công

Theo đó, Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2023. Cùng thời điểm này, nghị quyết số 54 của Quốc hội cũng hết hiệu lực.

Trong đó, đáng chú ý, về quản lý đầu tư, Tp.HCM được áp dụng thêm phương thức đối tác công tư đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực thể thao và văn hóa, quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định.

Thành phố cũng được áp dụng loại hợp đồng BT với thủ tục, trình tự như đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Về chính sách tài chính, ngân sách, dự thảo quy định ngân sách Thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí theo quy định.

Nghị quyết cơ chế đặc thù cho Tp HCM được Quốc hội thông qua, đặc biệt về đầu tư công - LandMark 81

Nghị quyết cơ chế đặc thù cho Tp HCM được Quốc hội thông qua, đặc biệt về đầu tư công – (ảnh minh họa)

Đối với việc tổ chức bộ máy chính quyền của thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân thành phố có thẩm quyền giao cơ quan chuyên môn trực thuộc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định quyết định phê duyệt dự án; đồng thời quyết định phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và ký kết các hợp đồng dự án đối với các dự án nhóm B, nhóm C đầu tư theo phương thức đối tác công tư được quy định tại Nghị quyết này và pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư trên địa bàn thành phố .

Trước đó, vào cuối tháng 5/2023, Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển Tp.HCM với 27 điểm mới, đột phá.

Cụ thể, Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép Tp.HCM được sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện dự án, công trình đường bộ vùng, liên vùng; được hỗ trợ địa phương trong nước cũng như tại nước khác.

Thành phố được áp dụng thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông (TOD), trong đó sử dụng ngân sách địa phương triển khai dự án đầu tư công độc lập để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với một số dự án giao thông.

Tuyến đường sắt trên cao Metro 1

Thành phố được áp dụng thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông (TOD) (Ảnh minh họa Tuyến đường sắt trên cao Metro 1)

Về ngân sách – thuế và cơ chế tài chínhtrường hợp Tp.HCM có nguồn thu ngân sách địa phương để bố trí tăng chi đầu tư phát triển trong kế hoạch đầu tư công trung hạn thì được thực hiện trước việc phân bổ nguồn thu này cho dự án mới, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, làm cơ sở bố trí vốn hàng năm.

Về xây dựng – quy hoạch và đầu tưdự thảo nghị quyết trao quyền cho Tp.HCM được bố trí quỹ đất nhà ở xã hội trong phạm vi dự án nhà ở thương mại hoặc ở vị trí khác tương đương về quy mô; quy định loại đất cụ thể để phát triển nhà ở xã hội; quy định trường hợp về lợi ích quốc gia, cộng đồng khi điều chỉnh quy hoạch xây dựng và đô thị.

Theo Nhịp sống thị trường

5/5 - (95 bình chọn)