Đưa Tân Uyên trở thành thành phố là mục tiêu số 1 của chính quyền và nhân dân

Với mục tiêu đưa Tân Uyên trở thành thành phố trong thời gian sớm nhất. Năm 2022, Thị ủy Tân Uyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện tốt các giải pháp, đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã năm 2022. Đây là nền tảng lớn để có thể hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 

Năm 2023, TX.Tân Uyên sẽ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Năm 2023, TX.Tân Uyên sẽ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, đưa Tân Uyên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Thị xã Tân Uyên đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu tất cả vì mục tiêu đưa Tân Uyên trở thành thành phố

Trong năm 2022, nền kinh tế của TX.Tân Uyên phục hồi tích cực. Sản xuất công nghiệp, tăng gần 113%. Giá trị thương mại – dịch vụ tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm trước. Thị xã đã phê duyệt và triển khai Đề án Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng thí điểm Làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng; đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ và được Bộ Nội vụ thẩm định, thông qua Đề án thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương. Văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được triển khai đồng bộ, kịp thời. Chất lượng y tế, giáo dục ngày càng nâng cao. Hệ thống thông tin cơ sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Các thiết chế văn hóa thể thao, di tích được quan tâm đầu tư, trùng tu, tôn tạo. Tình hình tội phạm được kiểm soát, kéo giảm. Công tác bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được tập trung thực hiện.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Trong năm 2022, toàn Đảng bộ đã kết nạp 179 đảng viên, trong đó có 20 đảng viên là công nhân trong doanh nghiệp, đạt 116% chỉ tiêu nghị quyết. Ban Thường vụ Thị ủy đã cử 113 cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm. Vai trò của MTTQ, các đoàn thể ngày càng được phát huy, nhân dân đoàn kết tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước.

Bộ mặt thị xã Tân Uyên đổi thay từng ngày (ảnh DXMD Vietnam)

Bộ mặt thị xã Tân Uyên đổi thay từng ngày (ảnh DXMD Vietnam)

Tân Uyên phát triển theo chiều sâu

Năm 2023, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Uyên tiếp tục lãnh đạo phát triển theo định hướng chung của tỉnh là phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và chú trọng theo chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực; chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo các điều kiện để tổ chức có chất lượng công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập TX.Tân Uyên.

Theo ông Bùi Minh Trí, Bí thư Thị ủy Tân Uyên, xác định bước sang năm 2023 là đã đi được một nửa thời gian của nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Tân Uyên phải tập trung quyết liệt hơn nữa nhằm tiếp tục phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Theo đó, các đơn vị, địa phương cần tập trung huy động các nguồn lực để đủ sức đầu tư, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông kết nối để phát triển; có các giải pháp quan tâm giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp; đặc biệt nhanh chóng hoàn thành các thủ tục đưa TX.Tân Uyên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương đúng lộ trình; tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, xây dựng kế hoạch, đề án nâng cấp thị xã trở thành đô thị loại II. Đồng thời, thị xã tiếp tục thực hiện các chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023…

Ông Bùi Minh Trí khẳng định, những kết quả đạt được trong năm 2022 là rất quan trọng, là nền tảng lớn để có thể hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Vì vậy, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể từ thị xã đến cơ sở tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khai thác triệt để những lợi thế sẵn có và tận dụng những cơ hội mới để tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị đã đề ra. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, cần nghiêm túc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực, bằng những giải pháp cụ thể để lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành.

 Trong năm 2022, nền kinh tế của TX.Tân Uyên phục hồi tích cực. Sản xuất công nghiệp, tăng gần 113%. Giá trị thương mại – dịch vụ tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm trước. Thị xã đã phê duyệt và triển khai Đề án Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng thí điểm Làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng; đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ và được Bộ Nội vụ thẩm định, thông qua Đề án thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương.
5/5 - (95 bình chọn)